Handstempeltje SUBSISTENTEN COMPAGNIE PADANG
 Datum gebruik : 1946 - 1950 ( Ned. Indië )