Stempel : Regiment Grenadiers , IIIe Bataljon - 2e Compagie
 Lokatie : Waalsdorp
 Datum gebruik : 23. X. 1919