Stempel : CENSUURSTROOK / GEOPEND DOOR CENSUUR ARUBA
 Lokatie : Ned. Antillen, Aruba
 Datum gebruik : 19. 5. 1944