Militaire postmerken in Nederlands Indië

 Omschrijving  Periode
 Veldpost  1873 tot 1941
 Mobiele sorteer- en distributiekantoren van de veldpost  januari 1941 - maart 1942 
 Statische kantoren veldpost, marine en mariniers   1946 - 1950
 Internering lokaties  1873 - 1950
 Censuurmerken  1873 - 1950
 Administratieve militaire stempels  1873 - 1950
 Leuke dingen m.b.t. militaire post in Ned.Indië  1873 - 1950
 Overige kantoren in retatie tot Ned.Indië  1873 - 1950

Bronvermelding