KAMP BIJ DE BILDT

 

     Kamp bij de Bildt
gelegen ten Noord-Oosten van het Station Bilt bij Utrecht.

 Kaart van het kamp

Tijdens de oplopende spanningen in 1869 en de aansluitende mobilistatie in 1870 werd in de omgeving van Station Bilt een militair kamp ingericht voor het onder-brengen van een regiment infanterie. In dit kamp was vanaf de opening een tijdelijk telegraafkantoor gevestigd. Om de militairen van dit regiment, 2400 tot 3000 man, de mogelijkheid te geven met de familie en bekenden te corresponderen werd er vanaf augustus 1870 in het kamp een tijdelijk hulppostkantoor ingericht.
Dit tijdelijke hulppostkantoor, ressorterend onder het postkantoor Utrecht, was gevestigd in een tent op het kampterrein en als directeur van het kantoor werd aangewezen de Surnumerair C.F. Romein uit Arnhem.
De post voor het kamp werd dagelijks met de trein van de Nederlandsche Centrale Spoorweg Maatschappij ( NCS ) van Utrecht naar Station Bilt vervoerd alwaar de depêche in ontvangst werd genomen. Post uit het kamp werd dagelijks om 11.52 uur meegegeven aan een postbeambte die met de trein van de NCS naar Utrecht vertrok.

Dit tijdelijke hulppostkantoor kreeg, ter vernietiging van frankeer-zegels, op 26 augustus 1870 het puntstempel nr. 155 verstrekt.      Puntstempel 155

Takjestempel KAMP BIJ DE BILDT      En op 29 augustus 1870 volgde het takjestempel KAMP BIJ DE BILDT, dat nog aangemaakt moest worden.

Het tijdelijke postkantoor is waarschijnlijk slechts één maand in bedrijf geweest en werd op 28 september gesloten. Het takjestempel was hierna niet meer bruikbaar.
Ook gedurende de Eerste Wereldoorlog lagen er bij De Bilt 2 militaire (zomer)kampen voor de gemobiliseerde troepen uit Fort Blauwkapel en Fort Lunetten.
Voor deze kampen was geen poststempel beschikbaar gesteld, waarschijnlijk wegens de nabijheid van het kantoor DE BILDT / STATION .