KAMP BIJ MILLIGEN

 

     Kamp bij Milligen
gelegen aan de weg van Amersfoort naar Apeldoorn, oost van de plaatsjes Garderen en Oud Milligen.

 Kaart van het kamp

Het enorme kamp was bedoeld als oefenkamp voor de verbonden wapens artillerie, cavalerie en infanterie. Elk jaar was het kamp tijdens de zomermaanden bezet met oefenende troepen, waarvoor een hulppostkantoor werd gevestigd.

Het genoemde hulppostkantoor kreeg voor 1859 de beschikking
over een Franco-halfrondstempel KAMP BY MILLIGEN met Groteske letters en jaartal ( Korteweg nr. 57 ).
     Franco-halfrondstempel KAMP BY MILLIGEN

Dit stempel werd ook gebruikt tijdens de openstelling van het kamp in:
  • 1860 ( 10 juli - 15 augustus )
  • 1861 ( 14 juli - 13 augustus )
  • 1862 ( 24 juli - 9 augustus )
  • 1864 ( 16 juli - 12 augustus )
In 1860 werd aan de directeur van het kantoor, Hr. F.H. Gallé, aanvullend een rondstempel KAMP BY MILLIGEN met Groteske letters en jaartal ( Korteweg nr. 45 ) toegezonden.      Rondstempel KAMP BY MILLIGEN

Dit laatste stempel werd ook gebruikt in de daaropvolgende jaren tijdens de openstelling van het kamp. De bovenvermeldde stempels komen zowel in zwart als in rood voor, al naar gelang het gebruik.

FRANCO-stempel         In 1861 werd het rondstempel van het hulpkantoor aangevuld met het FRANCO in kastje stempel voor een betere vernietiging van de frankeerzegels.

In 1862 werden door de toenmalige directeur van het tijdelijke kantoor, Hr. L.R. Taets van Amerongen, 1900 postzegels verkocht. Er is echter van dit kamp uit dit jaar geen post bekend.

Op 20 juli 1872 werd aan het tijdelijke hulpkantoor een nieuw rondstempel KAMP BY MILLIGEN verstrekt, en op 1 augustus 1872 het puntstempel 159.      Puntstempel 159

Tweeletterstempel KAMP BIJ MILLIGEN      Vervolgens kreeg het postkantoor op 8 augustus 1873 het tweeletterstempel KAMP BIJ MILLIGEN toegezonden.

Het typenraderstempel met langebalk LEGERPLAATS BIJ MILLIGEN werd in 1909 aan dit hulpkantoor verstrekt.      Typenraderstempel lange-balk LEGERPLAATS BIJ MILLIGEN

Inmiddels was de status van het tijdelijke hulpkantoor veranderd in bijkantoor, daar het kamp permanent bewoond werd.

Typenraderstempel korte-balk LEGERPLAATS BIJ MILLIGEN      In 1915 werd het type stempels vernieuwd en kreeg het bijkantoor de beschikking over twee typenraderstempels kortebalk LEGERPLAATS BIJ MILLIGEN (Gld.)  (1 en 2)