Leuke dingen

 Omschrijving of adressering  Datum
 Aantekenstrook CHEF LUCHTMACHT STAF / Chef Personeel op brief  28-07-1955
 Adreswijziging / briefkaart MILITAIR gesponsord  06-05-1940
 Agtbaare Dirkteur Van Zijn Maaijestijds Maarine  1838
 AMSTERDAM-CS / MARINE  05-04-1956
 BOND van vrijwillig dienende Militairen  26-12-1922
 DIENST-brief HM Zeeland vanuit San Francisco (met censuur)  29-08-1917
 Dienstzaken  1902
 Directeur Generaal van Marine  1840
 DIRECTORATE NETHERLANDS AIR FORCES  16-10-1946
 Gewapende dienst in de Nederlanden  24-06-1879
 HERSTELLINGSOORD VOOR ZIEKE EN GEWONDE NED. MILITAIREN "KAREOL"  21-08-1941
 INSPECTEUR DER INFANTERIE ( oefening op eigen kosten )  21-08-1903
 Kapitein belast met de leiding van het Reservekader en het voorbereidend ...  29-10-1898
 KENNISGEVING VAN AANKOMST VAN EEN AANGETEKEND STUK (Oef. Dld.)  08-08-1953
 KONINKLIJKE MARINE / DE COMMANDANT Hr.Ms. Pieter Florisz  14-12-1990
 MARINE POSTKANTOOR AMSTERDAM  24-03-1949
 Militaire Dienst  22-04-1814
 Militie-Kommissaris Ressort Dordrecht  ..-..-1842
 Minister van Marine en Koloniën  1843
 Minister voor de Marine en Koloniën  1840
 Ministerie der Marine  1840
 NAPO 5700 met sorteerstempeltje BROWNSWEG  02-10-1972
 NED. MIL. MISSIE BIJ DE GEALLIEERDE BESTUURSRAAD IN DUITSLAND  07-02-1949
 ONDERDEEL ONBEREIKBAAR + TERUG AFZENDER  23-05-1940
 OPPERBEVELHEBBER VAN LAND- en ZEEMACHT  18-08-1915
 Plaats Kommandant der Stad en Vesting Groningen  08-07-1827
 POSTAGENT VAN DER STENG / ONZE MARINE  09-12-1947
 REGT. INFANTERIE / M. v. COEHOORN / MOBILISATIE BUREAU / No. 684  18-02-1955
 SCHRIJFT NIET OVER MILITAIRE AANGELEGENHEDEN in kast  14-02-1940
 SCHRIJFT NIET OVER MILITAIRE AANGELEGENHEDEN  23-02-1940
 Serjeant Volontair dans la 8 n division d'infanterie - Groningen  08-12-1842
 VERENIGING 12 R.V.A.  ongebr.

Bronvermelding
H.S.P. - Overzicht Nederlandse Militaire Postmerken - H.S.P.
www.veldpost.nl