Kennisgeving van aankomst van een aangetekend stuk
 Datum gebruik : -8. VIII. 1953