REGT. INFANTERIE / M. v. COEHOORN / MOBILISATIE BUREAU / No. 684 
 Datum gebruik : 18. II. 1955