1910

    
Periode Stempel  Plaats of naam van de oefening
 17.08 - 26.08 Veldpost
 Kantoor  1
 Op Groote Manoeuvres aan het Lekacces (aankomststempel)
 ( Kantoor te Fort Honswijk )
 17.08 - 26.08 Veldpost
 Kantoor  1
 Op Groote Manoeuvres aan het Lekacces (vertrekstempel)
 ( Kantoor te Fort Honswijk )
 09.09 - 14.09 Veldpost
 Kantoor  1
 Op Groote Cavaleriemanoeuvres in Noord-Brabant
 ( Kantoor te Uden )

Bronvermelding
H.S.P. - Overzicht Nederlandse Militaire Postmerken - H.S.P.
www.veldpost.nl