Onderstaande bronnen zijn door mij geraadpleegd:

 • Handboek Nederlandse Poststempels ( C. Janssen - april 2004 )
 • Reglement op de Dienst der Veldpost bij het Mobiele Leger 1831
 • Regeling van de Veldpost bij Groote Manoeuvres 1906
 • Ontwerpregeling Veldpostdienst 1911
 • Voorschrift tot Regeling van de Veldpostdienst 1912
 • Voorschrift tot Regeling van den Veldpostdienst 1930
 • Postzegelkunde en Postwezen blz. 176 - 179
 • Nederlandse Veldpost in deze eeuw ( de Postzegel nr. 10 )
 • Afstempelingen op emissie 1852 ( A.M.A. van der Willigen )
 • 300 jaar postmerken van Nederland 1570 - 1870 ( P.C. Korteweg )
 • De Poststempels van Nederland 1676 - 1915 ( O.M. Vellinga )
 • De Poststempels van Nederlands Indie 1864 - 1950 ( P.R. Bulterman )
 • Diverse catalogi van postzegelveiling Van Dieten
 • Diverse artikelen uit het blad van PO & PO, " De Postzak "

Tevens komt een deel van de informatie van leden van de

Contactgroep   " Nederlandse Militaire Post "